Rfid

RFID teknolojisi eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen etiket maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla tercih edilemeyen bir niteliğe sahipti. Zaman geçtikçe maliyetleri azalan bu sistem günümüzde pek çok sektörde önemli işleri devralmış, firmalara verimlilik kazandıran, zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bir çözüm olmuştur. RFID radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin üzerindeki etiketle temas gerektirmeden bağlantıya geçer.

Etiketlere nesne ile ilgili basit bilgiler yüklenebildiği gibi gelişmiş etiketlerin belleği çok daha yüksek olup nesnenin geçirdiği süreçleri kaydedebilme özelliğine sahiptir. RFID uygulamalarının günümüzde kullanıldığı alanlar şöyle sıralanabilir: kimlik tanımlama ve yetkilendirme, stok kontrolü, kamu ve hizmet sektörü, üretim sistemleri ve süreç kontrolü, otomotiv, savunma, havacılık sektörleri, sağlık ve ecza sektörleri, perakende ve hızlı tüketim sektörleri, yapı, endüstrisi, tekstil endüstrisi, depo ve lojistik yönetimi. RFID teknolojisinde kullanılan etiket çeşitleri güç kaynakları açısından sınıflandırılırsa üç türle karşılaşılır. Pasif yani etkisiz etiket türünde herhangi bir güç kaynağı bulunmamaktadır. Bu etiket türü bağlantı kuracağı enerjiyi okuyucudan alır. Bu yönüyle maliyeti en az olan etiket türüdür. İkinci tür yarı pasif ya da yarı etkin adıyla anılır. Bu RFID etiket türünde okuyucunun enerjisine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine etiketteki küçük bir pil enerji ihtiyacını sağlamaktadır. Bu onları daha güvenilir yaptığı gibi okuyucuyla olan bağlantıları da daha hızlı gerçekleşmektedir. Aktif yani etkin etiketler ise yüksek performansla çalışmalarını kendileri ait güç kaynağına sahip olmalarına borçludurlar. Bu güç kaynağı sayesinde okuyucuya karşılık verecek sinyaller üretebilirler. RFID farklı frekanslarda kullanılabilmektedir. 125 kHz ile 134 kHz arasında düşük frekans (LF), 13,56 MHz’ de yüksek frekans (HF), 860 MHz ile 960 MHz arasında ultra yüksek frekans (UHF), 5.8 GHz frekansta süper yüksek frekans (SHF) ile kullanılabilmektedir.

Her sektörden firmaya uygun etiket türleri, RFID sistemleri geliştirilebilirken bu teknolojiyi kullanan firmaların birçok avantajı olmaktadır. Öncelikle RFID kazandırdıklarıyla kendi maliyetini kısa sürede çıkaran bir sistemdir. Üretimini, ürünlerini, hayvanlarını, atıklarını, stoklarını bu sistemle izleyip strateji geliştiren işletmeler tüm bunları yaparken zamandan ve iş gücüden tasarruf eder. Çok daha profesyonel bir yöntemle yürütülen takip süreçleri RFID ile mümkündür.

RFID içinde yayınlandı