Rfid Etiketler

RFID Radyo Frekanslı Tanıma teknolojisi gittikçe yaygınlaşan kullanım sahasıyla pek çok sektördeki hantal ilerleyen süreçleri ortadan kaldıran, kolay kullanımıyla hemen benimsenen bir teknoloji olmuştur. RFID etiketler canlı ve cansız nesnelere yerleştirildiğinde artık nesne ile ilgili istenilen bilgilere uzaktan ulaşılabilme imkanı veren RFID teknolojisi hayvancılıkta, tarımda ve sağlıkta, üretim, turizm, otomotiv, lojistik gibi birbirinden farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Maliyetleri azaltan, verimliliği maksimuma çıkaran, hızlı bir iş akışı sağlayan bu sistemin 4 bileşeni vardır.

Sistem RFID etiketten, RFID yazıcıdan, RFID okuyucudan ve programlama aracından oluşur. RFID etiketi basmak için öncelikle bir yazıcı gereklidir. Bu yazıcılar etiket basabildikleri gibi etikete istenilen bilgileri de yükleyebilirler. Yazıcılar ihtiyaca göre sabit ve ya taşınabilir olarak tercih edilebilir. RFID okuyucular da farklı çeşitlerde karşımıza çıkar. Sabit taşınabilir ve araca monteli modelleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verirler. Okuyucunun görevi etiketteki bilgilere ulaşıp bunları sisteme aktarmaktır. RFID etiketin çeşidi okuyucunun okuma kapasitesini etkilemektedir. Bunun dışında antenin gücü, ortamdaki sıvılar ve metaller, çipin frekansı vb. unsurlar da okuyucunun okuma işlemini yapmasındaki performansını etkilemektedir. RFID etikete tag de denilmektedir. Tag kullanıldığı sektöre bağlı olarak insanların, hayvanların, paketlerin, taşıtların üzerine ve içine sabitlenebilir. Yine işlevine uygun bir şekilde tasarlanır. Kağıt etiketler, plastik etiketler farklı şekillerde ve boyutlarda üretilebilir. Etiketin içerisindeki çip yerleştirildiği nesneye ait bilgileri kaydedip depolayan birimdir. Basitçe nesnenin ismini, kodunu, birkaç özelliğini çipe kaydetmek bellekte 1K yer kaplayacaktır.

RFID etiketten beklenen işlevler arttıkça çiplerin bellek kapasitesi de genişlemelidir. Daha yüksek belleğe sahip olan bir etikete daha çok bilgi yüklenebildiği gibi bir uygulama dahilinde nesneyle ilgili izleme ve takip etme gibi sürekli veri kaydedip depolanmasını gerektiren daha gelişmiş görevler de yerine getirilebilir. Uzaktan erişim sağlanabildiği göz önüne alındığında çiplerdeki bilgilerin istenmeyen kişilere de açık olduğu gibi bir yanılgı oluşsa da bu yanlıştır. Çipleri kopyalamak çok zordur. RFID etiketlerin çipleri üreticisinin belirlediği eşsiz bir kimlik numarasına (unique ID number) sahiptir. Çipler güvenlik teknolojileriyle geliştirilir, kilitlenebilir ve başkalarının erişimine karşı korunur. RFID teknolojisinden yararlanmak isteyen kişi öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeli ve bunlara göre en uygun etiket türünü seçmelidir. Maliyet açısından en uygun tür pasif etiket olmakla birlikte, verdiği hizmet düşünülürse aktif etiketler de iş yükünü azaltmasıyla, gereksiz maliyetleri en aza indirmesiyle kullanıcıya büyük mali avantajlar sağlar.