Rfid Etiket

RFID canlı ve cansız nesneleri temassız olarak uzaktan takip etmeyi, RFID etiketlerin içine yüklenen bilgilere ulaşmayı sağlayan yeni nesil teknolojidir. Pek çok sektörde kullanılmaya başlanan RFID hayvan takibinden otomasyon ve üretimdeki uygulamalara, atık yönetiminden tekstil sektörüne kadar birçok soruna hızlı ve pratik çözümler sunduğu için tercih edilmektedir. Kullanıldığı alanda karlılığı arttıran, zamandan ve iş yükünden tasarruf edilmesini sağlayan RFID’ nin geçmişi eskiye dayanmakla birlikte maliyetinin azalması onun bu kadar yaygınlaşmasını sağlamıştır. Günümüzde getirdiği faydalar kendi maliyetini kısa sürede çıkaracak kadar fazla olduğu için kullanımı artmıştır. RFID sistemi birkaç elemandan oluşur. Öncelikle RFID etiket ve bu etiketi yazdırmaya uyumlu bir RFID yazıcı gerekmektedir.

RFID etiketler silikon bir yongadan, anten ve kaplamadan meydana gelir.Yonga adı verilen kısım etikete yüklenen bilgileri depolar. Anten ise RFID okuyucular ile iletişimini sağlar. Koruyucu katman etiketin kullanıldığı alana yönelik olarak çok sağlam yapılara ulaşabilir. Nitekim endüstri sektöründe kullanılan RFID etiketler yüksek sıcaklıklara dayanabilmekte, çevre etkilerine maruz kalacak şekilde çalışması gereken etiketler darbelere karşı çok dayanıklı olmaktadır. Örneğin tekstil sektöründe kullanılacak RFID etiketler kumaşa dikilebilir ya da düğme şeklinde tasarlanabilir. Etiketleri birbirinden ayıran ve aralarında fiyat farkı oluşmasına neden olan en önemli faktör güç kaynağı konusudur. Bu konuyla ilgili etiketler üçe ayrılmaktadır. İlki herhangi bir güç kaynağı olmayan, bağlantı kurulması gerektiğinde enerjiyi okuyucudan sağlayan etiketlerdir. Herhangi bir güç kaynağına sahip olmadığı için fiyatları en ucuz olan RFID etiket türüdür. Pasif ya da etkisiz adıyla bilinir. Yarı pasif ya da yarı etkin adıyla anılan etiketler ise güç kaynağı olarak küçük bir pile sahiptir. Bu onlara yeterli olan enerjiyi sağlamakta ve daha güvenilir iletişim ve veri aktarımı sağlanabilmektedir.

Üçüncü tür ise aktif ya da etkin adı verilen kendi güç kaynaklarına sahip olan RFID etiket türüdür. Bu sayede kendi devrelerini çalıştırabilen, cevap sinyalini başka bir güç kaynağına ihtiyacı olmadan üretebilen bir yapıya sahiptirler. Bu durum maliyetlerini yükseltse de yüksek performans sağlarlar. RFID etiket yazıcılar, antenler, okuyucular ve el terminalleri ile bu sisteme sahip olmak ve bir çok konuda işleyişi pratik hale getirmek profesyonelliği bir adım ileriye taşır.