Arttırılmış Gerçeklik (Ar) Ve Endüstriyel Kullanımı

Sanal gerçekliğin aldatıcılığı ve artık insanları tatmin edemeyen yavan işleyişinden, gerçek dünya ortamını kullanarak kendimize çizdiğimiz sanal alemin en basit ifadesidir arttırılmış gerçeklik. Çalışmalarına geçtiğimiz yüzyılda başlanan sanal gerçeklik teknolojisi; gerçek dünyayı göremeyen kullanıcıları boş bir ortam içerisine yerleştirilen figür ve öğeler ile, hafızasına yüklenen senaryo bünyesinde etkilemeyi amaçlayan ve bunu yaparken tamamen gerçek dünyadan uzaklaşmalarını sağlayan bir ekran teknolojisidir. Orijinal adı “Augmented Reality (AR)” olan ve dilimize arttırılmış gerçeklik şeklinde tercüme edilen kavram; sanal gerçeklik öğeleri ile gerçek dünyayı bir araya getirerek, içinde yaşadığımız çevreden ve bulunduğumuz ortamdan kopmadan…

Read More

Devlette İnşaat Mühendisliği Atamaları

Nüfusun artması ile beslenme, barınma ve konaklama ihtiyaçları da artış göstermektedir. Türkiye’de yapılaşma ve kentleşme birçok sektörü de ilgi odağı haline getirmiştir. Bu sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Çarpık kentleşmeyi en aza indirmek, düzen ve kaliteyi sağlamak için uzmanlarla çalışmak gerekmektedir. İnşaat alanında temel taşı inşaat mühendisliği oluşturmaktadır. Sağlıklı, konforlu ve güvenilir yapılar için bu alana ihtiyaç oldukça fazladır. İnşaat mühendisi olma aşamaları şu şekildedir: Üniversitelerin mühendislik fakülteleri bünyesinde gerçekleşen eğitim-öğretim hayatı bazı okullar bazında değişmek ile beraber genel anlamda 4 yıl süresinde tamamlanmaktadır. Belirli yaz ve güz dönemlerde stajlar…

Read More
Ev Dekorasyonu 

Aynı Dekorasyon Farklı Yerlerde Kullanılabilir Mi?

Her mekan farklı birer işlevle, amaçla, gereksinimle kullanılır. Aynı işlev olsa bile Erzurum’daki bir evle İzmir’deki bir evin, Antalya’daki bir kafeyle Bolu’daki bir kafenin iklime, kültüre, kullanıcı beklentilerine bağlı olarak şekillenen farklı gereksinimleri olacaktır. Aynı şehirde, aynı iklimde olsa bile bulunduğu konum, cephelerin ışık alma biçimi, asıl yapının tasarım kararları (kapı-pencere açıklıkları, yapı içindeki bölümlerin mekânsal ilişkileri, kolon-kiriş kesit ölçüleri, yapı malzemeleri, rengi-dokusu gibi), mekandaki açıklıkların gördüğü manzara gibi bileşenler açısından farklılık gösterebileceği için aynı dekorasyonu farklı mekanda kullanmak tavsiye edilen bir uygulama değildir. Yerin enerjisi etkeni Bu tarz bir…

Read More
Astronomi 

Astronomi Alanındaki Gelişmeler

Astronomi Alanındaki Gelişmeler Ne Kadar Hızlı? Astronomi, kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun “nereden geldik” sorusunun cevabını merak etmesi, astronomi alanındaki gelişmelerin neden son sürat ilerlediğinin bir göstergesidir. Sanayi devriminden sonra insanoğlu teknolojiyi müthiş bir hızla ilerletmiş, kafalardaki evrimler soruların cevaplarını aramak için uzayı araştırmaya koyulmuşlardır. Astronomi Alanındaki Gelişmeler Bizlere Neler Kazandırdı? Astronomik gelişmeler insana nerede olduğunun ve Dünya dediğimiz evimizin çevresinde nelerin olduğunu öğretmiştir. 1969 yılında Ay’a ilk adımın atılmasından şimdi planlanan Mars projesine kadar insanoğlu astronomi alanında…

Read More