İnşaat Alanı Ne Olmalıdır?

Sektörel Büyüme Barınma, insanların yaşamlarını devam ettirebilmek için yaptıkları veya var olan bir oluşuma sığındıkları temel ihtiyaçtır. Göçebe yaşamdan zaman içinde yerleşik hataya geçilmiş ve barınma ihtiyacı daha da artmıştır. …

Enerji Sektöründeki Yatırımları

Dünyanın ve ülkemizin enerji sektöründeki yatırımları her yıl artarak devam etmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları son yıllarda hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve …

Devlette İnşaat Mühendisliği Atamaları

Nüfusun artması ile beslenme, barınma ve konaklama ihtiyaçları da artış göstermektedir. Türkiye’de yapılaşma ve kentleşme birçok sektörü de ilgi odağı haline getirmiştir. Bu sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Çarpık kentleşmeyi …

İnşaat Mühendisi Nedir?

İnşaat Mühendisi Nedir ?

İnşaat mühendisliği, toplumun bilimsel bilginin uygulanması yoluyla geliştirilmesidir. Günümüz toplumunda gereksinimler temel insan ihtiyaçlarını karşılama ve insanları günlük yaşantılarında destekleme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ihtiyaçlar, altyapı ve ortak araçlar geliştirilerek karşılanmaktadır. …