İnşaat Alanı Ne Olmalıdır?

Sektörel Büyüme

Barınma, insanların yaşamlarını devam ettirebilmek için yaptıkları veya var olan bir oluşuma sığındıkları temel ihtiyaçtır. Göçebe yaşamdan zaman içinde yerleşik hataya geçilmiş ve barınma ihtiyacı daha da artmıştır. Günümüze gelindiğinde inşaat sektörü büyük bir gelişim ve değişim yaşamış, sürekli hale gelmiştir. Her geçen gün inşaat sayısı katlanarak artmıştır. İnşaat sektörü, belirli kurallar çerçevesinde varlığını sürdürür. Günümüzde her şey bu sektöre bağlı hale gelmiştir. Hastaneler, devlet kurumları, okullar, evler, iş yerleri bu sektör sayesinde kullanıma hazır hale getirilir. İnşaat alanları, insanlığın işine yaracak her yer de olmalıdır.

İnşat Alanında Hususlar

İnşaat sektörü, büyük bir kitleyi kapsar, bu yüzden tüm işlerinde olduğundan daha dikkatli bir iş yapması gerekir. Kullandıkları malzemelerden, inşaat alanlarına kadar titiz çalışmalar yapılmalıdır. İnşaat sektörünün zayıflığı birçok can ve mal kaybına yol açar.

Özellikle kaçak malzeme kullanımı, kaçak bina yapımı insanları çok büyük zararlara uğratmaktadır. Yapı denetim işlemleriyle yaşanacak bu olumsuz durumların önüne geçilmektedir. İnşaat sektörünün en önemli sorunlarından biri de yer seçimidir yani inşaat alanı seçimidir. İnşaat alanları, yer bakımından çok sağlam olmalıdır. Özellikle deprem riski taşıyan yerler inşaat alanları olarak seçilmemektedir. İnşaat alanları, doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Günümüzde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de, yol kavşaklarına yakın olması sebebiyle ormanlık alanların veya doğal yerlerin inşaata açılmak istenmesidir. Bu durum inşaat yapılacak şehirlerin tarihi dokusunu bozmaktadır.

İnşaat Ve İnsan

İnşaat alanları, insanlara ve doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalı ve ihtiyaçlara göre oluşturulmalıdır. İnşaat, her sektörün ana kaynağı olmasından dolayı, inşaat olmadan bir sektör varlığını sürdüremez. İnşaat alanları, sınırsızdır ve sınırsız olmaya devam edecektir. İnsan varlığını sürdürdükçe ve nüfusu arttıkça inşaat alanları da bu doğrultu da artarak devam edecektir.

Enerji Sektöründeki Yatırımları

Dünyanın ve ülkemizin enerji sektöründeki yatırımları her yıl artarak devam etmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları son yıllarda hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımları ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde 2016 sonu itibari ile 800 MW olan GES kurulu gücü, 2017 sonu itibari le 2200 MW seviyelerine ulaşmıştır.

Neden Güneş Enerjisi Yatırımı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosil ve nükleer bazlı enerji üretimi yerine artık yenilenebilir enerji üretimi yoğun olarak desteklenmektedir. Lisanssız güneş enerjisi santrallerinde üretilen 1KW elektriğe 10 yıl boyunca 13,3 dolar cent alım garantisi devlet tarafından verilmektedir. Mevcut durumda tarla-arazi üzerine yapılan GES yatırımlarının 2018 yılı itibari ile başta AVM ve fabrika çatıları ile başlayıp 2019 ile birlikte de konut çatılarında devam edeceği öngörülmektedir.

Güneş Artık Tercih Nedeni?

Güneş enerjisi yatırımlarının AVM ve fabrika çatıları ile başlayıp konut çatıları ile devam edecek olmasının inşaat sektörüne yeni bir hareket getirmesi beklenmektedir. Yeni yapılacak konut, AVM ve iş merkezlerinde entegre güneş enerjisi ile elektrik üretimi artık tercih nedeni olacaktır. Kentsel dönüşüm sözleşmelerinde güneş enerjisinin yer almaya başlaması sürpriz değildir. Özellikle güneş ile üretilen elektriğin ihtiyaç kadarının kullanılıp fazlasının şebekeye satılabilme opsiyonu cazibeyi arttıran en önemli unsurların başındadır.

Yatırımların Önündeki Engeller Neler?

Öncelikli engel mevzuat altyapısıdır. Mevcut mevzuat yapısı çatı yatırımları yapacak bireysel kullanıcılar için fazla regülasyon içermekte olup, 2018 yılı ilk çeyreğinde yapılacak yeni düzenleme ile sürecin çok daha kolay olması beklenmektedir. Bir diğer engel ise finansman olup, yatırımlar için kredi ve leasing araçları yetersiz kalmaktadır. Bankaların yeni finansal araçlar üzerinde önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

Devlette İnşaat Mühendisliği Atamaları

Nüfusun artması ile beslenme, barınma ve konaklama ihtiyaçları da artış göstermektedir. Türkiye’de yapılaşma ve kentleşme birçok sektörü de ilgi odağı haline getirmiştir. Bu sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Çarpık kentleşmeyi en aza indirmek, düzen ve kaliteyi sağlamak için uzmanlarla çalışmak gerekmektedir. İnşaat alanında temel taşı inşaat mühendisliği oluşturmaktadır. Sağlıklı, konforlu ve güvenilir yapılar için bu alana ihtiyaç oldukça fazladır.

İnşaat mühendisi olma aşamaları şu şekildedir:

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri bünyesinde gerçekleşen eğitim-öğretim hayatı bazı okullar bazında değişmek ile beraber genel anlamda 4 yıl süresinde tamamlanmaktadır. Belirli yaz ve güz dönemlerde stajlar ile işin içeriği ve incelikleri öğretilmektedir. Eğitim döneminde ağırlıklı sayısal dersler ve yapı bilgileri verilmektedir. Ayrıca teknik ve çizim dersleri yer aldığından el becerisinin önem taşıdığı bir bölümdür. Üniversite sürecini başarı ile tamamlayanlar inşaat mühendisi unvanına sahip olmaktadır.

İş imkânları ve çalışma alanları:

Büyük şehirler ve kentleşmenin artışı ile bölümün istihdam oranı da artmaktadır. İnşaat alanı geniş iş kollarına sahip olduğu için iş imkânları yüksek ve çeşitlidir. Bu alanın özel sektör ve devlette iş bulması mümkündür. Maaşları 2018 yılında 3-6 bin arasında çalışılan yere, kişinin mezun olduğu okula, yabancı dil bilgisi ve iş tecrübesine göre değişmektedir.

Devlet bünyesinde inşaat sektörü şu şekildedir:

Büyük şehirlerde yerleşim alanlarının kısıtlılığı ve yanlış yerleşimlerin yapılması nedeni ile inşaat alanının devlete kontrolünde olması ve düzenlenmesi son yılların rağbet gören konularından birisi olmuştur. Bu hususta mühendislerin istihdamı geçen yıllara göre artmış ve devlet atamaları çoğalmıştır. Durum birçok üniversite mezunu işsiz bireye fırsat olmaktadır. Ancak kısa bir sürede onca işsize istihdam sağlanamayacağı için alım puanları 2018 verilerine göre 100 üzerinden 80 puanlarda seyretmektedir.

İnşaat Mühendisi Nedir?

İnşaat Mühendisi Nedir ?

İnşaat mühendisliği, toplumun bilimsel bilginin uygulanması yoluyla geliştirilmesidir. Günümüz toplumunda gereksinimler temel insan ihtiyaçlarını karşılama ve insanları günlük yaşantılarında destekleme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ihtiyaçlar, altyapı ve ortak araçlar geliştirilerek karşılanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Ne İş Yapar ?

İnşaat Mühendisi Nedir?İnşaat Mühendisleri çevreyi ve yaşam kalitesini arttırmak için çevreyi ne kadar güvenli ve akıllıca kullanabileceklerini inceler. Çevresel değerlendirme, uygulanan tüm yapı ve araçların güvenli, ekonomik ve çevre dostu olmasını sağlar. Eğitim ve beceriler, çevreyi ve doğal unsurları anlamaya odaklıdır. İnşaat teknikleri uzmanlık ve tasarım becerileri ile birleşince, büyük gökdelenler ve köprüler üzerinde çalışmaya olanak tanır. Bir inşaat mühendisinin günlük faaliyetleri yerleştikleri endüstriye göre değişir. En yaygın görevleri arasında yapısal öğelerin tasarımı, malzeme çıkarma ve genel proje yönetimi denetimi yer alır. Genellikle büyük ekiplerin bir parçası olarak çalışırlar ve bir projenin ilerleyişini denetlemek ve izlemek için gönderilirler.

Kimler İnşaat Mühendisi Olabilir?

Büyük projeleri organize etme ve planlamada mükemmel olan öğrenciler bu disipline çok uygundur. İnşaat mühendisliği dersleri çevresel kaygılar ve sosyal etki üzerine odaklanmaktadır. Diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında, teknik olarak daha az zorlayıcı ve içeriği daha geniştir.

İnşaat Mühendisleri Nerede Çalışır?

İnşaat mühendisleri disiplinler arasında en çok kariyer seçeneklerine sahip mesleklerden birisidir. Hem küçük hem de büyük ölçekli inşaat ve altyapı üzerinde çalışırlar. Bazılarının kendi işlerini başlatma ve hizmetlerini büyük projeler için özel geliştiricilere sözleşme yapma olanağı vardır.

Aşağıda, inşaat mühendislerinin içinde çalıştıkları en yaygın endüstrilerin listesi verilmektedir. Her bir endüstride inşaat mühendisleri için çok çeşitli pozisyonlar bulunmaktadır. Burada verilen disiplinler dışında birçok alanda da iş bulmaları mümkündür.

  •  Madencilik
  •  Konut İnşaatı
  •  Ticari İnşaat
  •  Kentsel planlama
  •  Su ve Gaz Altyapısı
  •  Kanalizasyon Sistemleri
  •  Yenilenebilir Enerji
  •  Devlet Kurumları