Rfid Etiket

RFID canlı ve cansız nesneleri temassız olarak uzaktan takip etmeyi, RFID etiketlerin içine yüklenen bilgilere ulaşmayı sağlayan yeni nesil teknolojidir. Pek çok sektörde kullanılmaya başlanan RFID hayvan takibinden otomasyon ve üretimdeki uygulamalara, atık yönetiminden tekstil sektörüne kadar birçok soruna hızlı ve pratik çözümler sunduğu için tercih edilmektedir. Kullanıldığı alanda karlılığı arttıran, zamandan ve iş yükünden tasarruf edilmesini sağlayan RFID’ nin geçmişi eskiye dayanmakla birlikte maliyetinin azalması onun bu kadar yaygınlaşmasını sağlamıştır. Günümüzde getirdiği faydalar kendi maliyetini kısa sürede çıkaracak kadar fazla olduğu için kullanımı artmıştır. RFID sistemi birkaç elemandan oluşur. Öncelikle RFID etiket ve bu etiketi yazdırmaya uyumlu bir RFID yazıcı gerekmektedir.

RFID etiketler silikon bir yongadan, anten ve kaplamadan meydana gelir.Yonga adı verilen kısım etikete yüklenen bilgileri depolar. Anten ise RFID okuyucular ile iletişimini sağlar. Koruyucu katman etiketin kullanıldığı alana yönelik olarak çok sağlam yapılara ulaşabilir. Nitekim endüstri sektöründe kullanılan RFID etiketler yüksek sıcaklıklara dayanabilmekte, çevre etkilerine maruz kalacak şekilde çalışması gereken etiketler darbelere karşı çok dayanıklı olmaktadır. Örneğin tekstil sektöründe kullanılacak RFID etiketler kumaşa dikilebilir ya da düğme şeklinde tasarlanabilir. Etiketleri birbirinden ayıran ve aralarında fiyat farkı oluşmasına neden olan en önemli faktör güç kaynağı konusudur. Bu konuyla ilgili etiketler üçe ayrılmaktadır. İlki herhangi bir güç kaynağı olmayan, bağlantı kurulması gerektiğinde enerjiyi okuyucudan sağlayan etiketlerdir. Herhangi bir güç kaynağına sahip olmadığı için fiyatları en ucuz olan RFID etiket türüdür. Pasif ya da etkisiz adıyla bilinir. Yarı pasif ya da yarı etkin adıyla anılan etiketler ise güç kaynağı olarak küçük bir pile sahiptir. Bu onlara yeterli olan enerjiyi sağlamakta ve daha güvenilir iletişim ve veri aktarımı sağlanabilmektedir.

Üçüncü tür ise aktif ya da etkin adı verilen kendi güç kaynaklarına sahip olan RFID etiket türüdür. Bu sayede kendi devrelerini çalıştırabilen, cevap sinyalini başka bir güç kaynağına ihtiyacı olmadan üretebilen bir yapıya sahiptirler. Bu durum maliyetlerini yükseltse de yüksek performans sağlarlar. RFID etiket yazıcılar, antenler, okuyucular ve el terminalleri ile bu sisteme sahip olmak ve bir çok konuda işleyişi pratik hale getirmek profesyonelliği bir adım ileriye taşır.

Rfid Etiketler

RFID Radyo Frekanslı Tanıma teknolojisi gittikçe yaygınlaşan kullanım sahasıyla pek çok sektördeki hantal ilerleyen süreçleri ortadan kaldıran, kolay kullanımıyla hemen benimsenen bir teknoloji olmuştur. RFID etiketler canlı ve cansız nesnelere yerleştirildiğinde artık nesne ile ilgili istenilen bilgilere uzaktan ulaşılabilme imkanı veren RFID teknolojisi hayvancılıkta, tarımda ve sağlıkta, üretim, turizm, otomotiv, lojistik gibi birbirinden farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Maliyetleri azaltan, verimliliği maksimuma çıkaran, hızlı bir iş akışı sağlayan bu sistemin 4 bileşeni vardır.

Sistem RFID etiketten, RFID yazıcıdan, RFID okuyucudan ve programlama aracından oluşur. RFID etiketi basmak için öncelikle bir yazıcı gereklidir. Bu yazıcılar etiket basabildikleri gibi etikete istenilen bilgileri de yükleyebilirler. Yazıcılar ihtiyaca göre sabit ve ya taşınabilir olarak tercih edilebilir. RFID okuyucular da farklı çeşitlerde karşımıza çıkar. Sabit taşınabilir ve araca monteli modelleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verirler. Okuyucunun görevi etiketteki bilgilere ulaşıp bunları sisteme aktarmaktır. RFID etiketin çeşidi okuyucunun okuma kapasitesini etkilemektedir. Bunun dışında antenin gücü, ortamdaki sıvılar ve metaller, çipin frekansı vb. unsurlar da okuyucunun okuma işlemini yapmasındaki performansını etkilemektedir. RFID etikete tag de denilmektedir. Tag kullanıldığı sektöre bağlı olarak insanların, hayvanların, paketlerin, taşıtların üzerine ve içine sabitlenebilir. Yine işlevine uygun bir şekilde tasarlanır. Kağıt etiketler, plastik etiketler farklı şekillerde ve boyutlarda üretilebilir. Etiketin içerisindeki çip yerleştirildiği nesneye ait bilgileri kaydedip depolayan birimdir. Basitçe nesnenin ismini, kodunu, birkaç özelliğini çipe kaydetmek bellekte 1K yer kaplayacaktır.

RFID etiketten beklenen işlevler arttıkça çiplerin bellek kapasitesi de genişlemelidir. Daha yüksek belleğe sahip olan bir etikete daha çok bilgi yüklenebildiği gibi bir uygulama dahilinde nesneyle ilgili izleme ve takip etme gibi sürekli veri kaydedip depolanmasını gerektiren daha gelişmiş görevler de yerine getirilebilir. Uzaktan erişim sağlanabildiği göz önüne alındığında çiplerdeki bilgilerin istenmeyen kişilere de açık olduğu gibi bir yanılgı oluşsa da bu yanlıştır. Çipleri kopyalamak çok zordur. RFID etiketlerin çipleri üreticisinin belirlediği eşsiz bir kimlik numarasına (unique ID number) sahiptir. Çipler güvenlik teknolojileriyle geliştirilir, kilitlenebilir ve başkalarının erişimine karşı korunur. RFID teknolojisinden yararlanmak isteyen kişi öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeli ve bunlara göre en uygun etiket türünü seçmelidir. Maliyet açısından en uygun tür pasif etiket olmakla birlikte, verdiği hizmet düşünülürse aktif etiketler de iş yükünü azaltmasıyla, gereksiz maliyetleri en aza indirmesiyle kullanıcıya büyük mali avantajlar sağlar.

Termal Etiketler

Etiketler pek çok amaçla kullanılır. Hastanelerde sıra numarası veren, kargo firmalarında adresleri yazan, ürünlerin içeriği hakkında bilgi veren, ürünlerin barkodunu taşıyıp alış-verişi kolaylaştıran, reklam amaçlı etiketlerde potansiyel tüketiciye firma hakkında bilgiler sunan etiketler çok farklı boyutta, şekilde ve tasarımda olabilir. Örneğin etiketsiz bir ürün düşünülemez. Ürünün üretim yerini, içindekileri, son kullanma tarihini içeren bir etiketin okunabilir ve kaliteli olması da ürün kadar önemlidir. Etiketler türlerine göre metale, saca, tahtaya, cama ve daha birçok türde malzemeye yapışacak şekilde üretilebilir. Dahası soğuk ya da sıcak hava koşullarında tutunmalarını sağlayacak çeşitte tutkallara da sahip olabilirler.

Etiket türleri plastik, kumaş ve ya kağıt bazlı olabilmektedir. Her malzemeyle üretilen etiketin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Kimi dayanıklılığını uzun yıllar sürdürürken kimi ekonomik bir çözüm sunar, kimi endüstriyel şartlara maruz kaldığında bile dayanırken kimi ışık ve neme maruz kaldığında kararmaya başlar. Fakat önemli olan en iyi etiketi seçmek değildir. Önemli olan kullanılacak alana en uygun özellikleri taşıyan etiketi bulmaktır.

Termal etiketlere baskı ısı yoluyla yapılmaktadır. Termal etiketler bu sebeple ısıya karşı dayanıksızdırlar. Yoğun ısıya maruz kaldıkları takdirde kararmaya başlarlar. Bu özelliklerine rağmen etiketi bu kadar kullanılır yapan yönü ise uygun bir maliyeti olması ve hızlı tüketim ürünleri için oldukça ideal bir çözüm olmasıdır. Çeşitlerine göre değişmekle birlikte 3 aydan 9 aya kadar kullanım süreleri olabilmektedir. Eco termal adlı etiket türü yüzeylerinde koruyucu bir tabakası olmadığı için uzun süre dayanıklı değildir. Raf ömrü bittiğinde baskıları uçmaya başlayıp etiketler kararmaya başlar. Semi termal etikette ise bir yüzey koruyucu kaplıdır. Termal etiketlerin en dayanıklısı olan lamine termal etiketin diğer adı top termal etikettir. Koruyucu tabakalar sayesinde ısı, nem ve ışıktan daha geç etkilenmeye başlar. Bunlara doğrudan maruz kalmazsa 6-9 aya varan raf ömrüyle dayanıklılığını korur.

Lamine termal etiket ile eco termal etiket arasında kağıt gramajı, baskı yöntemi, ribon kullanımı gibi konularda fark yoktur. Etiketlerin yapışkanlık derecesi de birbirleriyle aynıdır.

Termal Etiket Çeşitleri

Etiketleme günümüzde üretilen bütün ürünlerde, tüm üretim aşamalarından satışa dek yaşanan süreçte karşımıza çıkmaktadır. Etiketleri baskı yöntemi farklı olduğu gibi içerikleri, tasarımları, malzemeleri de farklı olmaktadır. Bunların hepsi etiketin kullanılacağı alana uygun olarak seçilir. Uzun süreli kullanımlar için sağlam malzemelerden plastik etiketler üretilirken, kısa kullanımı olacak etiketler kağıt bazlı olmaktadır. Örneğin yalnızca hastanede sıra bekleyeceğiniz süre boyunca kullanacağınız sıra kağıdı, üzerinde size ait bilgileri taşımakla birlikte görevi hemen sonlanan, kısa süreli ihtiyaca cevap veren bir etiket türüdür. Yine aynı şekilde kargo firmalarının kargo edilecek ürün üzerine adres ve gönderen bilgilerini baskı ile yazdırdığı etiketler de kısa süreli kullanıma uygun etiketlere örnektir. Bu etiketlerin baskısı kısa süreli olarak korunsa bile yetmektedir. Bir kullanım alanı da üretildikten sonra çok kısa süre içinde tüketilmesi gereken gıdaların üzerindeki etiketlerdir. Bunlar da raf ömrü kısa olan etiket türlerinden seçilir.

Termal etiketler de kısa süreli etiket ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Direkt termal yöntemiyle baskı yapılan termal etiketlerin kalitesi etiket yazıcının performansıyla yakından ilgilidir. Yazıcının baskı kalitesi, çözünürlüğü etiketin okunabilirliğini, netliğini ve dayanıklılığını arttırır. Termal etiketler ısı ile baskıya uğrar. Ribon kullanımına gerek yoktur. Ribon sarf malzemesi kullanılmadığı için de maliyetleri azalmaktadır. Fiyat olarak en uygun termal etiket türleri eco termal etiketlerdir. Eco termal etiketin yüzeyi koruyucu bir katmana sahip değildir. Bu durum maliyeti azaltırken etiketin raf ömrünü de kısaltır. Çünkü koruyucu katman olmadığında eco termal etiket doğrudan ısıya, ışığa ve neme maruz kalmaktadır. Bu da raf ömrü sona ererken etiketin beyaz kısımlarının kararmaya başlaması demektir.

Lamine termal etiket eco termal etikete göre avantajlıdır. Çünkü yüzeyi koruyucu kaplıdır. Bu durum lamine termal etiketi ısıya, ışığa daha dayanıklı hale getirir. Eco termal etiket ile lamine termal etiketin kağıt gramajı konusunda bir farkları yoktur. Yapışkanlık konusunda da aralarında bir fark olmaz. Termal etiketler olumsuz çevre şartlarından korunurlarsa dayanıklılıkları uzar. Yıpranmamış, baskısı uçmamış ve kararmaya başlamamış etiket daha fazla kullanılabilir. Termal etiketler tercih edilirken bilinmesi gereken en önemli şey kullanım sürelerinin kısıtlı olduğudur. Fakat bu olumsuz bir durum olmasının aksine kısa kullanım süresi olan alanlarda ekonomik bir çözüm olarak görülür.