Rfid Etiket

RFID canlı ve cansız nesneleri temassız olarak uzaktan takip etmeyi, RFID etiketlerin içine yüklenen bilgilere ulaşmayı sağlayan yeni nesil teknolojidir. Pek çok sektörde kullanılmaya başlanan RFID hayvan takibinden otomasyon ve …

Rfid Etiketler

RFID Radyo Frekanslı Tanıma teknolojisi gittikçe yaygınlaşan kullanım sahasıyla pek çok sektördeki hantal ilerleyen süreçleri ortadan kaldıran, kolay kullanımıyla hemen benimsenen bir teknoloji olmuştur. RFID etiketler canlı ve cansız nesnelere …

Termal Etiketler

Etiketler pek çok amaçla kullanılır. Hastanelerde sıra numarası veren, kargo firmalarında adresleri yazan, ürünlerin içeriği hakkında bilgi veren, ürünlerin barkodunu taşıyıp alış-verişi kolaylaştıran, reklam amaçlı etiketlerde potansiyel tüketiciye firma hakkında …

Termal Etiket Çeşitleri

Etiketleme günümüzde üretilen bütün ürünlerde, tüm üretim aşamalarından satışa dek yaşanan süreçte karşımıza çıkmaktadır. Etiketleri baskı yöntemi farklı olduğu gibi içerikleri, tasarımları, malzemeleri de farklı olmaktadır. Bunların hepsi etiketin kullanılacağı …