Termal Etiketler

Farklı baskı süreçlerinden geçen etiketler amaca ve beklentilere göre seçildiğinde, ihtiyacı tam anlamıyla karşılar. Kullanım alanı belirlenmeden başlanan bir etiket basma sürecinde gereğinden fazla maliyetler altına girilebilir. Bu süreçte termal …

KARGO ETİKETİ

Kargo etiketleri; lojistik firmasına net bilgi, doğru bilgi ve gönderi bilgisini tanımlama işlevi yaparken, verimliliği arttırdığı da söylenebilir. Kargo etiketleri bir yerden başka bir yere gönderi sırasında kolaylık sağlayan olmazsa …

HASTANE ETİKETİ

Sağlık kuruluşlarında bulunan izlenebilirlik ve geriye dönük takip sistemi içerisinde önemli bir yer tutan etiketler, sitemin işleyişinde büyük bir öneme sahiptir.10 yıl gibi bir süreye yaklaşan hastanelerde etiket kullanım süresi …

KARGO ETİKETİ

Kargo ile kişiler akla hayale gelmeyecek bir gönderiyi bir yerden başka bir yere gönderebilmektedirler. Durum böyle olunca lojistik firması taşıma ve ulaştırma sırasında gerekli alan tesis ve sistemi kurarak aldığı …