RFID Etiket Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Radyo frekansı ile tanımlama yöntemi olarak ifade edilen, nesneleri otomatik tanımlama sistemi rfid’tir. Bu otomatik sistem sayesinde veriler toplanmakta, toplanan bu veriler bilgisayar sistemlerinde kullanılmaktadır. Rfid etiket kullanımının amacı, verimliliğin artması, veri giriş hatalarının azaltılması, el ile yapılan sayma işlemlerinin kullanılmaması olarak görülmektedir.

Rfid Etiket FiyatlarıNesneleri, radyo dalgalarının kullanılarak tanımlanması için geliştirilen teknoloji, rfid olarak bilinmektedir. Bir antene bağlanmış olan mikroçip içerisine, kayıt işlemini gerçekleştirecek bilgiler eklenerek, tanımlama belirgin hale getirilmektedir. Anten, çipin elde ettiği tanım bilgisini okuyuculara iletilmesini sağlamaktadır. Okuyucular ise, rfid etiketinden alınan radyo dalgalarını, dijital bilgi şekline çevirmekte ve bu bilgilerin bilgisayar sistemlerine aktarılmasını ve yararlı bir hale getirilmesini sağlamaktadır.

Rfid teknolojisi, genel olarak ürün takip sistemlerinde, hasta takip sistemlerinde, bilet kontrol sistemlerinde ya da tam anlamı ile yaşamın her alanında kullanılmak ile birlikte, tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayarak sektörlere hız ve işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.

 

Rfid Etiketlerin Kullanım Kolaylıkları

El terminali olarak bilinen rfidler, antenleri sayesinde ürün hareketlerinin takibini kolaylık ile yapabilmektedir. Barkod etiketi okuma işlemini, rfid okuma işlemlerine çevirmekte ve bu sayede üretim sürecinin takibi kolay hale gelmektedir.

Barkod sistemleri verimli ve ucuz olarak görülse de, rfid etiket kullanım kolaylıkları ve hızları ile barkodların yerini alacak gibi görülmektedir. Etiketlerin en belirgin ve barkodlardan ayrılan özelliği, mikroçip içerisinde saklanmakta olan seri numaralarının eşsiz olmasıdır. Yani dünyanın her hangi bir yerinde o seri numarasının başka bir eşi bulunmamaktadır. Bu neden ile ürün kontrol ve takip sistemlerinde rfid kullanımı kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Barkod tarama sistemindeki işçilik kayıplarının ortadan kaldırılması, idari hataların engellenmesi, sevkiyat hatalarına engel olunması rfid tercihinde önemli rol oynamaktadır.

 

Rfid Etiketlerinde Kullanılan Teknolojiler

Rfid okuyucular, rfid antenler, rfid etiket yazıcılar ve rfid el terminalleri rfid teknolojisi tarafından kullanılan teknolojiler olarak bilinmektedir. Günümüzde rfid etiket sistemini kullanan birçok firma yer almaktadır. Firmalar bu teknolojiyi, tedarik zincir yöntemlerinde ve depo otomasyon sisteminde kullanmayı tercih etmektedirler. Mal takibi, ziyaretçi takibi, personel takibi gibi başlıklar rfid sistemlerinin genel başlıklarıdır.

Termal Etiketler

Farklı baskı süreçlerinden geçen etiketler amaca ve beklentilere göre seçildiğinde, ihtiyacı tam anlamıyla karşılar. Kullanım alanı belirlenmeden başlanan bir etiket basma sürecinde gereğinden fazla maliyetler altına girilebilir. Bu süreçte termal etiketlere yönelirseniz bu tür etiketlerin en başta hızlı tüketim ürünleri için bir numaralı etiket türü olduğunu bilmelisiniz. Düşük maliyetleri, pratik baskıları ile özellikle gıda sektörü başta olmak üzere kargo firmaları, hastaneler tarafından tercih edilirler.

Termal etiketin iki türü olan Eco Termal etiket ve Lamine Termal etiketin özelliklerini incelemeden önce bunların niçin hızlı tüketim sektörlerinde tercih edildiğini bilmek gerekmektedir. Termal etiketler özellikleri gereği belli bir raf ömründen sonra kararmaya başlarlar. Özellikle doğrudan ısı, ışık, nem ve alkolle karşı karşıya kalan ürünlerde kararma başlar. Fakat raf ömrünü uzatmak da kullanıcının elindedir. Lamine termal etiketin koruyucu yüzeyi onu daha dayanıklı yaparak raf ömrünü 6-9 aya çıkarır. Top termal etiket adıyla da bilinen Lamine termal etiket, Eco termal etikete göre %30 daha uzun ömürlüdür. Yüzeyi koruyucu bir katmanla kaplı olmayan Eco termal etiket ise 3-6 aylık raf ömrü ile birçok hızlı tüketim sektörüne uygundur.

Eco termal etiketin basımı direkt termal denilen yöntem ile yapılır. Dolayısıyla ribon kullanılması gerekmez. Etiketin üzerindeki baskı kağıt üzerine termal lamine edilmesiyle meydana gelir. Bu yöntem son derece kolay ve az maliyetle etiket basmanızı sağlar. Lamine termal etikette de ribona ihtiyaç yoktur. Bu da maliyetini azaltan bir etkendir. İki çeşit termal etiket de yapışkanlık olarak eşit ve yeterli seviyededir. Semi termal etiket ise bir yüzeyi koruyucu ile kaplı olan termal etiket türüdür. Eco termal etiket ile Lamine termal etiket arasında bir raf süresine sahiptir. Lamine termal etiket iki yüzeyinde koruyucuya sahip olduğu için daha dayanıklıdır. Kararmaya başlamadan önce koruyucu katmanların yıpranması gerekir. Bu katmanları kaybettiğinde de baskılar ısı, ışık ve nemin etkisiyle uçmaya başlar. Etiketlerin ömrünü uzatmak kullanıcının elindedir. Etiketin zarar göreceği ortamlarda bırakılmaması baskının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

KARGO ETİKETİ

Kargo etiketleri; lojistik firmasına net bilgi, doğru bilgi ve gönderi bilgisini tanımlama işlevi yaparken, verimliliği arttırdığı da söylenebilir.

Kargo etiketleri bir yerden başka bir yere gönderi sırasında kolaylık sağlayan olmazsa olmazlardır.

Sağlık sektörüne yönelik olan ilaç gönderilerinde bu maddenin paketlenmesi sırasında üzerine yapıştırılacak olan etikete bulunması gereken ısı, nem miktarı diğer çevresel koşullar ve hassas davranılması gerektiği, kırılganlığı gibi konular etikette verilir.Bu gönderiden sorumlu olan personel etiket bilgilerine göre davranır. Etiketler bu yüzden çok önemlidir. Ankara’daki personel ile Muş’taki personel gönderi üzerindeki etiketten gerekli bilgiyi edinir aynı şekilde davranır.

Bozulabilir kargo etiketi, kırılabilir kargo etiketi gibi etiketler paket üzerine kendinden yapışkanlı etiket özelliği ile ya yapıştırılır yâda askılı etiket yardımı ile paket veya koliye takılabilir.

HASTANE ETİKETİ

Sağlık kuruluşlarında bulunan izlenebilirlik ve geriye dönük takip sistemi içerisinde önemli bir yer tutan etiketler, sitemin işleyişinde büyük bir öneme sahiptir.10 yıl gibi bir süreye yaklaşan hastanelerde etiket kullanım süresi ilk başlarda birtakım sıkıntılar yaşatsa da şimdilerde oldukça seri ve kolay bir takip sistemi yaratmaktadır.

Hastanın güvenliği başta olmak üzere personelden de fazla verim almak adına hastane etiketleri kullanılmaktadır.

Özellikle hastanelerde kullanılan etiketlerin kişilerin ellerinde veya çanta yada dosyalarında çok haşır neşir olmasından dolayı ISO belgesine sahip etiketler piyasada yer almaktadır. Konu kişi sağlığı olduğunda kullanılan etiketin kalitesi de göz ardı edilmemelidir. ISO belgesine sahip etiketler, diğer etiket gruplarına göre sadece % 10 dolaylarında maliyet artışı göstermektedir.

Etiketler Hastane yönetimine zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Hastanelerde kullanılan etiket çeşitleri örnekler ise Hasta kimlik etiketleri, Kan torbası tahsis etiketleri, Laboratuar numune etiketleri, tıbbi kayıtlar etiketleri, Eczane etiketleri, personel kimlik etiketleri ve Malzemelerin tedarik zinciri yönetimi etiketleri olarak kullanılırlar.

Kan transfüzyonu etiketi, kan grupları üzerindeki etiketler sayesinde bilinir. Yanlış bilgi sayesinde hastaya verilen kan ölüme neden olabilir. Bu sayede bu riskin önüne geçilebilir

Basılı barkod etiketi sayesinde tıbbi kayıtların hepsini benzersiz olarak tanımlama, izleme ve güvenilir bir bilgi sitemi oluşturur.