KARGO ETİKETİ

Kargo etiketleri; lojistik firmasına net bilgi, doğru bilgi ve gönderi bilgisini tanımlama işlevi yaparken, verimliliği arttırdığı da söylenebilir.

Kargo etiketleri bir yerden başka bir yere gönderi sırasında kolaylık sağlayan olmazsa olmazlardır.

Sağlık sektörüne yönelik olan ilaç gönderilerinde bu maddenin paketlenmesi sırasında üzerine yapıştırılacak olan etikete bulunması gereken ısı, nem miktarı diğer çevresel koşullar ve hassas davranılması gerektiği, kırılganlığı gibi konular etikette verilir.Bu gönderiden sorumlu olan personel etiket bilgilerine göre davranır. Etiketler bu yüzden çok önemlidir. Ankara’daki personel ile Muş’taki personel gönderi üzerindeki etiketten gerekli bilgiyi edinir aynı şekilde davranır.

Bozulabilir kargo etiketi, kırılabilir kargo etiketi gibi etiketler paket üzerine kendinden yapışkanlı etiket özelliği ile ya yapıştırılır yâda askılı etiket yardımı ile paket veya koliye takılabilir.