Hayvan Taşımacılığının Önemi

Hayvanların gerek ticaret gerekse özel sebeplerle taşınmalarında belli standartlar bulunmaktadır. Hayvan sahipleri çeşitli sebeplerle Hayvanlarını nakletmek durumunda kalabiliyorlar. Bu durumlarda gerek yapılan işin kalitesi gerekse hayvanların zarar görmeden yer değiştirmeleri önem arz ediyor. Bu ve benzeri kaygılar hayvan taşımacılığının önemi konusunu tekrar hatırlatıyorHayvan Taşımacılığının Önemi . Hayvan taşımacılığı elbette küçümsenecek kadar kolay bir durum değil. Hayvanların güven içinde zarar görmeden bir yerden bir yere ulaştırılmaları; hayvan sahipleri kadar bu işi üstlenen kişilerin de gündemine oturuyor.

Elbette ki taşımacılıkta hayvan taşımacılığı farklı kriterlerle işlemekte. Taşınan şey can olduğu için hassasiyet çok önemli. Hayvan sahipleri kadar sorumluluğu alan kişilerin de titizlikle uyması gereken yönetmelik ve kurallar bulunmakta. Standartlar hayvan pasaportundan tutun da nakil belgesine hatta resmi veteriner sağlık raporuna kadar birçok prosedürle belgelere dayanmakta. Bu belgeler hayvanın cinsine sayısına nakil işlemine göre değişebiliyor. Hayvanların yüklenmesi boşaltılması nakil esnasında hijyenik ortamların oluşturulması görevlilerin yükümlülükleri gibi birçok konu Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bu yönetmeliklerde Avrupa Birliği Standartları esas alınmış gözüküyor. Ülkemizde özellikle büyükbaş ve kümes hayvanlarının taşınmasında ihtiyaç hasıl oluyor ve bu durum bir sektör oluşturuyor.

Uzun yolculuklar yapan hayvanların türü, taşıma süresi, taşınan hayvanın ne kadar alana ihtiyaç duyduğu, nakilHayvan Taşımacılığının Önemi süresince bakımlarının nasıl gerçekleştirileceği, hayvanların beslenme ve bakımlarıyla ilgilenecek kişilerin hangi özelliklere sahip olacağı ile ilgili meselelerin titizlikle üzerinde tutulması gerekiyor. Bunun yanı sıra hayvan nakil araçlarının gerekli belgelere sahip olması, nakil esnasında gerekli havalandırma ve ısınma şartlarına sahip olması, sağlamlığı, hayvanlarının zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerine sahip olması ise ilgili kişilerin dikkat etmesi gereken başka bir husus. Bu işle uğraşan kişiler gerekli ruhsat ve belgelerini tamamlayıp, önlemlerini alarak bu işe girişmeliler. Aksi takdirde ciddi ceza ve yaptırımlar da kanunlarla belirlenmiş durumdadır.