Elektronikte Kwh Ve Mwh’ In Anlamı Nedir?

Elektronikte Kwh Ve Mwh’ In Anlamı Nedir?

kWh ve mWh sembollerinin anlamlarına geçmeden önce (W) ve (Wh) kısaltmalarını incelemekte fayda vardır.

“W” güç sembolü olan Watt’ın kısaltmasıdır ve üretilen yada tüketilen gücün oranını yani şiddetini temsil eder denilebilir.

“Wh” ise birim zamanda harcanan enerji (watt per hour) anlamına geElektronikte Kwh Ve Mwh' In Anlamı Nedir?lmektedir ve bir enerji birimidir.

Güç ve Enerji

Özellikle elektrikli bir ev aleti alırken elektrik tüketiminin tahmin edilebilmesi için birim zamanda harcadığı enerji miktarının bilinmesi tercih aşamasında çok faydalı olacaktır. Örneğin; bir çamaşır makinası alırken 1200 kWh’lık bir makinanın 1500 kWh’lık başka bir makinaya nazaran daha az elektrik faturası anlamına geleceğini tahmin etmek mümkün olacaktır.

Farkın daha iyi anlaşılabilmesi için güç ve enerji arasındaki ilişki çoğunlukla bir aracın hızı ve katettiği mesafe arasındaki ilişkiye benzetilir. Belirli bir andaki hız güç (W) olarak kabul edilirse belirli bir sürede katedilen mesafeye de birim zamanda harcanan enerji (Wh) denilebilir.

Bu noktada Wh kısaltmasının önüne gelen “k” veya “m” harfleri sadece enerjinin miktarı ile alakalı kısaltmalar olup “kWh” kilo watt hour, “mWh” ise mili watt hour anlamına gelmektedir. Örneğin; 3 kWh 3.000.000 mWh’a eşittir.

Standart Ölçü Birimleri

µ (mikro)        : değer x 10⁻⁶

m (mili) : değer x 10 ⁻³

k (kilo) : değer x 10³

M(mega) :değer x 10⁶

Bütün bunları bilmek enerji tüketimindeki farkındalığı artıracak ve özellikle ürün seçiminde kullanıcıların tercihlerini daha isabetli yapabilmesine olanak sağlayacaktır. Özellikle elektrik faturalarında kullanılan ölçü birimi genelde kWh’dir. Yani saatte kullanılan enerji miktarıdır ve bulunulan zaman diliminde belirlenmiş olan birim fiyat ile çarpıldığında elektrik faturasına yansıtılacak olan tüketim bedeli öğrenilmiş olur.