Aynı Dekorasyon Farklı Yerlerde Kullanılabilir Mi?

Her mekan farklı birer işlevle, amaçla, gereksinimle kullanılır. Aynı işlev olsa bile Erzurum’daki bir evle İzmir’deki bir evin, Antalya’daki bir kafeyle Bolu’daki bir kafenin iklime, kültüre, kullanıcı beklentilerine bağlı olarak şekillenen farklı gereksinimleri olacaktır. Aynı şehirde, aynı iklimde olsa bile bulunduğu konum, cephelerin ışık alma biçimi, asıl yapının tasarım kararları (kapı-pencere açıklıkları, yapı içindeki bölümlerin mekânsal ilişkileri, kolon-kiriş kesit ölçüleri, yapı malzemeleri, rengi-dokusu gibi), mekandaki açıklıkların gördüğü manzara gibi bileşenler açısından farklılık gösterebileceği için aynı dekorasyonu farklı mekanda kullanmak tavsiye edilen bir uygulama değildir.

Yerin enerjisi etkeni

Bu tarz bir uygulamanın önerilmemesinin teknik sebeplerinin yanında her mekanın farklı bir ruhu, farklı bir enerjisi oluşu da vardır. Uygulanan dekorasyon tercihleri ile ele alınan mekanın ruhunu negatif ya da pozitif yönde etkilemek mümkündür. Nasıl ki hippi ruhunu benimsemiş, sisteme aykırı bir bireyde popüler-moda kıyafetler eğreti durur, mazbut bir insandaki dekolteli kıyafetler onu huzursuz edip eteğini, dekoltesini çekiştirmesine sebep olursa mekanın ruhunu desteklemeyen eşyalar, aksesuarlar, renkler, kaplamalar gibi tercihler de aynı şekilde tamamlayıcılıktan, bütünlükten uzak olur.

Kullanılabileceği durumlar

Ancak ve ancak tüm bu sebepleri bertaraf eden; fiziksel çevre, işlev, kullanıcı beklentileri, yapısal özellikler gibi tüm özellikleri birebir aynı olan mekanlarda aynı dekorasyon kullanılabilir. Bu da basmakalıp, birbirinin aynısı binaların, evlerin, kafelerin, restoranların yaygınlaşmasına benzer. Her konut bir ev olmaz, her bina bir hastane, okul, restoran, kültür merkezi olmaz. Sadece ihtiyaçların giderildiği ancak psikolojiyi iyi yönde desteklemeyen, ruhu olmayan, kullanıcıya hitap etmeyen, yozlaşmış bir kültürü yansıtan mekanlar ortaya çıkmasına sebep olur. Sonuç itibariyle aynı koşullar olsa bile bu yine tavsiye edilen bir uygulama değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.