Amerika’nın Diğer Avrupa Ülkeleriyle İlişkileri Nasıldır ?

Uluslararası arenada devletler birbiri ile sürekli iletişim halinde olmuştur. Tarihsel açıdan devletler kimi zaman birbiri ile barış içinde ilişkiler sürdürürken kimi zaman da savaşmışlardır. Özellikle günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika’nın diğer devletlerle olan ilişkisi dikkat çekicidir.

Tarihi gelişim

Amerika ile Avrupa’nın birbiri ile olan ilişkileri 15’nci yüzyıla kadar dayanmaktadır. 1492 yılında Amerika’nın Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle birlikte İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler burada koloniler kurarak topraklarını genişlettiler. Bu koloniler daha sonra ABD’nin temelini oluşturuştur. Koloni olarak kurulan ABD zamanla Avrupa ve dünya üzerinde en önemli güç haline geldi şimdi bir zamanlar Peki Amerika’nın diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkileri nasıldır?

Günümüzdeki İlişkileri

Günümüzde Avrupa ile ABD’nin ilişkileri daha çok güvenlik ve ticaret üzerinden şekillenmektedir. Transatlantik ilişki Amerika’nın Diğer Avrupa Ülkeleriyle İlişkileri Nasıldır ?olarak adlandırılan AB ve ABD ilişkileri ekonomik kaygılar, terör, nükleer silahların yayılmasını önleme, enerji güvenliği ve istikrar üzerine şekillenmektedir. Özellikle soğuk savaş sonrası NATO ile Avrupa ve ABD ilişkileri güvenlik bağlamında devam etmektedir. Birçok uluslararası organizasyonda Avrupa ve ABD ortak hareket etmektedir.

Gelecekteki İlişkileri

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), olarak adlandırılan anlaşma ABD ve Avrupa arasında en büyük serbest ticaret ve yatırım alanlarını kurmak için atılan bir adımdır. Dünyanın en büyük bu iki ekonomisi arasındaki ticari anlaşma gelecekte dünyanın diğer devletleri açısından önemli değişikliklere neden olacaktır.

Özellikle gelişmekte olan Çin, Hindistan gibi ülkelerin ekonomik alanda ABD ve Avrupa’nın gücünü korumak için geliştirdiği bir strateji olduğu görülmektedir. İkili arasında yapılacak olan bu anlaşma mal ticaretinin yüzde 30’unu hizmet ticaretinin yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Bu anlaşmanın Avrupa’ya 119 milyar, ABD’ye 95 milyar avro kazanç sağlayacağı öngörülmektedir.

Genel içinde yayınlandı